Trao đổi về cơ sở dữ liệu của ngành cơ khí Việt Nam

       Số hóa vận hành nền kinh tế, quản lý xã hội, an ninh, quốc phòng… là nhu cầu bức bách của nhiều quốc gia để có thể chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Việt Nam cũng trong xu thế phát triển đó và đang là mong ướcnóng bỏng, chính đáng của nhà nước, các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.Hiện nay ở Việt Nam nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, ngành hàng, doanh nghiệp… đang tích cực chuyển đổi hoạt động theo hướng số hóa.

      Ngành sản xuất cơ khí Việt Nam bao gồm nhiều thành phần kinh tế hiện nay cũng không đứng ngoài xu thế chuyển đổi số và đang tìm cách đưa nhanh số hóa vào quản trị sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, bạn hàng… Đó là những nỗ lực bắt buộc để hội nhập quốc tế và phát triển. Đối với ngành công nghiệp cơ khí chế tạo Việt Nam việc số hóalà công việc không hề dễ dàng và thành công ngay một sáng một chiều vì có nhiều việc cần phải làm. Bài viết ngắn này tôi chỉ muốn nêu lên một vấn đề là: Thiển nghĩ muốn thực hiện được số hóahoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đối với ngành cơ khí đất nước trước hếtchúng ta phải có được một CƠ SỞ DỮ LIỆU chứa nhiều thông tin liên quan cần thiết, tương đối chính xác và mang tính chính thống theo từng năm của các doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu, đào tạo, đầu sản phẩm, sản lượng của các doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực… hoạt động trong ngành cơ khí.Hay nói một cách khác CƠ SỞ DỮ LIỆU làn căn cứ trước hết để số hóa. Trong bối cảnh đất nước thực hiện CNH – HĐH hàng năm các doanh nghiệp sản xuất cơ khí thuộc nhiều thành phần sở hữu sẽ biến chuyển không ngừng, có các doanh nghiệp phát triển, song cũng có doanh nghiệp giải thể ngưng sản xuất… do vậy Cơ sở Dữ liệu sẽ cần bổ sung cặp nhật hàng năm. Xin dẫn chứng hiện nay Nhà nước muốn quản lý xã hội một cách chủ động, tích cực và hiệu quả không thể không số hóa căn cước công dân. Đây chính là Cơ Sở Dữ Liệu của nhiều cơ quan, xí nghiệp, trường học, làng xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố có thể số hóa quản lý nhân sự của đơn vị, tính toán nhiều việc để triển khai có hiệu quả… Do vậy chúng ta thấy chất lượng TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO VIỆT NAM là hết sức cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển của ngành trong những năm tới.

        Hiện tại Cục công nghiệp Bộ Công Thương đã xây dựng và vận hành Trang điện tử VIA của Cục Công Nghiệp với mục đích làm Hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực cơ khí chế tạo để kết nối doanh nghiệp với toàn cầu là rất kịp thời.Về mục đích đầu tư tài  lực để làm việc này của Cục công nghiệp là tốt, vì qua Trang điện tử VIA các doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân liên quan đến sản xuất cơ khí trong, ngoài nước sẽ có điều kiện truy cập xem, lấy số liệu miễn phí khi muốn xây dựng kế hoạch, chương trình sản xuất kinh doanh, lên phương án đầu tư chiều sâu, đầu tư mới phát triển sản xuất, tìm đối tác, thị trường... Trên Trang chủ của VIA có 3 phần chính để tra cứu là THỐNG KÊ – DOANH NGHIỆP – SẢN PHẨM, còn lại là phần TÀI KHOẢN- HƯỚNG DẪN. Tôi mạnh dạn nêu ý kiến của mình là khi vào xem các mục THỐNG KÊ – DOANH NGHIỆP - SẢN PHẨM nhận thấy còn chưa nêu hết được tiềm lực thực tế của toàn ngành cơ khí Việt Nam hiện tại. Trên VIA mới nêu được một số thông tincủa các doanh nghiệp cơ khí hoạt động trong lĩnh vực chế tạo chi tiết, phụ kiện thuộc công nghiệp hỗ trợ nhưng vẫnchưa thật đầy đủ. Để năng cao hơn nội dung của Trang CƠ SỞ DỮ LIỆU này nhằm giúp ích cho người làm cơ khí trong, ngoài nước và các cấp quản lý nhà nước đối với ngành cơ khí chế tạo Việt Nam như ý định của Cơ quan chủ quản là:

- KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI TOÀN CẦU Hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực cơ khí chế tạo;

- Đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực Cơ khí chế tạo của cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực và các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh có liên quan.

Hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực cơ khí chế tạo

       Xin nêu ý kiến dưới đây:

     Dựa trên thành quả bước đầu của Trang điện tử VIA do Cục Công Nghiệp Bộ Công Thương quản trị đã có, những người làm cơ khí chúng tôi mong muốn Bộ Công Thươngxem xétdành thêm nguồn kinh phí nhất địnhđể mời các Hiệp hội ngành hàng sản xuất cơ khí liên quan có hiểu biết sâu về đóng tầu viễn dương, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, không đồng bộ, máy động lực, máy nông nghiệp, thiết bị kỹ thuật điện, năng lượng, cơ khí thủy lợi, thủy sản, cơ khí quốc phòng, sản xuất lắp ráp ô tô… cử một số chuyên gia có hiểu biết và kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành cơ khí Việt Nam tham gia bổ sung thêm nhiều nội dung cần tra cứu cần thiết nữa vào Trang VIA đã có. Như vậy Hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực cơ khí chế tạo của Bộ mới thật sự đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.

       Nên chăng khi xây dựng các mục THỐNG KÊ – DOANH NGHIỆP - SẢN PHẨM đã có trên trang chủ có thể xem xét chia các nhóm doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cụ thể để dễ tra cứu và thấu được năng lực cụ thể của các ngành hàng cơ khí chế tạo Việt Nam.

       Với tinh thần xây dựng và mong muốn Trang cơ sở dữ liệu của lĩnh vực cơ khí chế tạo Việt Nam phải thể hiện được tiềm lực của toàn ngành cơ khí Việt Nam chứ không dừng lại ở công nghiệp hỗ trợ là chủ yếu, chúng tôi đề nghị Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương xem xét ý kiến trên để Trang điện tử VIA sớm trở thành cơ sở dự liệu làm căn cứ cho việc số hóa toàn ngành. Những suy nghĩ còn hạn hẹp trên đây về cơ sở dữ liệu của ngành cơ khí rất mong nhận được những ý kiến trao đổi công khai mang tính xây dựng của nhiều người trên Tạp chí Điện tử CK&ĐS của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) để những người làm nghề cơ khí chúng ta sớm có được một tài liệu đúng nghĩa là CƠ SỞ DỮ LIỆU của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam./.