Kết quả thực hiện 07 tháng Đề án tuyên truyền về CNHT trên Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống năm 2022

Trong những năm qua, để phát triển bền vững ngành công nghiệp Cơ khí Việt Nam. Chính phủ đã ban hành một số cơ chế, chính sách, nguồn lực để khuyến khích phát triển công nghiệp Hỗ trợ cho nhiều ngành trong đó có Cơ khí. Bộ Công Thương đã có những văn bản cụ thể triển khai thực hiện các Nghị định, Quyết định của Chính phủ về chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ. Cục Công Nghiệp là cơ quan trực tiếp thực thi các chính sách, chủ trương của Chính Phủ, qua đó đã và đang thực hiện những giải pháp thúc đẩy CNHT phát triển theo lộ trình từng giai đoạn và tổng thể phát triển chung cho toàn ngành, trong đó có công nghiệp hỗ trợ ngành Cơ khí.

Năm 2022, Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương giao cho Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam) thực hiện Đề án: “Xuất bản Chuyên mục về hoạt động Công nghiệp Hỗ trợ ngành Cơ khí trên Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống”.

Qua 07 tháng đầu năm 2022, Đề án đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra theo Hợp đồng số 42/2022/HĐ-CN/ CNHT, được ký kết giữa Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống với Cục Công Nghiệp thuộc Bộ Công Thương trong khuôn khổ “Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2022” được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2993/QĐ – BCT ngày 28/12/2021. Sản phẩm của Đề án tính đến 07 tháng đầu năm 2022 là 23 bài viết được đăng trong chuyên mục CNHT ngành Cơ khí và đăng tải trên 04 số thường kỳ của Tạp chí năm 2022 (Số 52-55). Các bài viết thể hiện các nội dung đã đăng ký theo dự toán chi tiết tại Quyết định số 16/QĐ-CN của Cục Trưởng Cục Công Nghiệp ngày 31/12/2021. Đây là những bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích chuyên sâu liên quan đến CNHT ngành Cơ khí về các vấn đề: Cơ chế, chính sách phát triển CNHT; Đề xuất, kiến nghị của Doanh nghiệp; Đầu tư và các chuỗi cung ứng của CNHT ngành Cơ khí; Đánh giá các Hiệp định Thương mại tự do (FTAs) do Việt Nam đã và mới cam kết; Nguồn nhân lực và đào tạo nhân lực CNHT ngành Cơ khí.

Sản phẩm của Đề án đã được Tạp chí phát hành đến các Doanh nghiệp thành viên VAMI, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc Hội, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Công Thương, Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan, các Hiệp hội ngành kinh tế, Kỹ thuật, một số Cơ quan Báo chí và các Doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài. Từ phản hồi của bạn đọc Tạp chí đã cho đánh giá Sơ bộ: Thông tin, số liệu tuyên truyền, quảng bá theo chủ đề của Đề án có hệ thống, có tác dụng gợi mở, tuyên truyền chính sách, giúp định hướng, có giá trị với các Doanh nghiệp Cơ khí cũng như các Cơ quan Bộ, Ban. Ngành liên quan. Với ưu thế song ngữ Việt – Anh, các thông tin, dữ liệu trong các bài viết bước đầu đã có tác động thúc đẩy phát triển liên kết ngang và liên kết dọc, một số Doanh nghiệp Cơ khí đã thực hiện tiếp xúc, đặt mối quan hệ tạo cơ hội phối hợp sản xuất kinh doanh giữa các DN trong và ngoài nước. Một số DN, tổ chức, thương vụ của các Đại sứ quán nước ngoài đã đến VAMI tìm kiếm thông tin Doanh nghiệp và cơ hội hợp tác sản xuất kinh doanh.

Đoàn kiểm tra Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương làm việc tại trụ sở Tạp chí

Trung tuần tháng 8/2022. đoàn kiểm tra của Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương đã đến Tạp chí kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án “Xuất bản Chuyên mục về hoạt động Công nghiệp Hỗ trợ ngành Cơ khí trên Tạp chí Doanh nghiệp Cơ khí và Đời sống”. Qua những kết quả cũng như các bài viết hoàn thành vượt chỉ tiêu, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm thực hiện Đề án, cũng như chất lượng các bài viết đăng trên các số của Tạp chí trong 07 tháng đầu năm. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp tục hoàn thành những bài báo của các chuyên mục trong 2 số cuối năm 2022 và hoàn thành đúng tiến độ Đặc San CNHT ngành Cơ khí vào tháng 11 qua đó để nghiệm thu Đề án đúng giai đoạn Cục Công Nghiệp yêu cầu.