Thường trực Hiệp hội đến thăm, làm việc tại Tổng Công ty Cơ điện Xây Dựng (Agrimeco) và Công Ty TNHH MTV Cơ khí Z179 (Bộ Quốc Phòng)

Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2022, Thường Trực Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Cơ điện Xây dựng (Agrimeco) và Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179 (Bộ Quốc Phòng). Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Công ty Agrimeco, Ông Lê Văn An Chủ tịch, Tổng Giám đốc Agrimeco đã trao đổi tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian qua và những điểm nổi bật của Thủy điện Bản Mồng mà đơn vị đang thực hiện.

 

Ông Đào Phan Long Chủ tịch VAMI và Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VAMI đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng (Agrimeco)

Thay mặt Thường trực Hiệp hội, Ông Đào Phan Long Chủ tịch VAMI và Ông Nguyễn Chỉ Sáng Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VAMI đã nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Agrimeco và Z179, đóng góp ý kiến vào những định hướng hoạt động của Agrimeco và Z179 trong nửa cuối năm 2022 qua đó chúc Ban lãnh đạo Tổng Công ty Agrimeco và Công ty Z179 và toàn thể cán bộ công, nhân viên hoàn thành xuất sắc các công trình đang thực hiện trong nửa đầu năm 2022 cũng như hoàn thành tốt các định hướng kế hoạch đề ra trong nửa cuối năm 2022, từ đó đóng góp cho sự phát triển của ngành Công nghiệp Cơ khí của đất nước.