VEAM chi 5.365,2 tỷ đồng để chia cổ tức và mang về 4476 tỷ đồng cho Bộ công thương tiền lãi

Tại Đại hội cổ đông ngày 24/6 tại Hà Nội, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP (VEAM, mã ck VEA- sàn UPCoM) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tại đây, lãnh đạo VEAM đã trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt chiếm 40,376% (mỗi phiếu nhận 4.037,6 đồng) và dự chi cổ tức 5.336,2 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham dự Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo.

Năm 2021 là một năm khó khăn mà VEAM đã vượt qua nhằm đảo bảo ổn định sản xuất kinh doanh mặc dù mọi hoạt động sản xuất kinh doanh gần như đều bị ảnh hưởng nặng nề, sản xuất tai chỗ, khó khăn logistic, nguồn nguyên liệu, do đó dẫn đến việc khó đảm bảo cung ứng đúng đủ cho thị trường. Kế hoạch doanh thu đối với 2 chỉ tiêu này lần lượt bằng 79% và 81% so với với kết quả thực hiện năm 2020. Doanh thu tài chính giảm nhẹ và bằng 99% so với kế hoạch. VEAM đã kịp thời rà soát, tiết giảm tối đa chi phí. Kết quả, đã vượt 1% lợi nhuận sau thuế. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VEAM đã đạt 596,2 tỷ đồng, tương đương 134% so với cùng kỳ; Doanh thu tài chính đạt 6.290 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 6.018 tỷ đồng.

VEAM đã trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 40,376%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 4.037,6 đồng. Đồng thời, đại hội cổ đông cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả cổ tức theo quy định sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo đó, tổng số tiền dự chi khoảng 5.365,2 tỷ đồng và sẽ được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối. Với tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ lên đến 88,47%, năm 2021, Bộ Công Thương sẽ thu về ít nhất 4.746 tỷ đồng tiền lãi cho phần vốn góp từ VEAM và con số này có thể đạt trên 5.323 tỷ đồng nếu phương án phân phối 100% lợi nhuận được Bộ Tài chính thông qua.

Ông Phan Phạm Hà-Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VEAM báo cáo tại Đại hội

Theo Tổng giám đốc Phạm Hà  “Tổng công ty đã thực hiện 3 lần bán đấu giá toàn bộ xe tồn kho nhưng không có đơn vị nào tham gia. Nhà máy ô tô VEAM vẫn tiếp tục rà soát và đánh giá, đề xuất điều chỉnh phương án phù hợp với thị trường để tiếp tục bán đấu giá theo kế hoạch trong năm 2022. Đối với xe Changan VEM đã thue đơn vị tư vấn pháp lý và trình cấp có thẩm quyền quyết định để đưa ra giải pháp phù hợp”

Ông Nguyễn Khắc Hải, Chủ tịch HDQT báo cáo trước đại hội cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, ông Nguyễn Khắc Hải đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội đồng Quản trị. Trong đó, tổng doanh thu tăng trưởng bình quân 6,5%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 5%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 10%/năm. VEAM sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên và dự kiến phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu và đầu tư. Riêng đối với đầu tư, VEAM chủ trương tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để xem xét hợp tác trực tiếp hoặc thông qua công ty con trong lĩnh vực phát triển dự án sản xuất kinh doanh máy nông nghiệp, ô tô, công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng phát triển tại Việt Nam và khu vực.

Đặc biệt, VEAM khẳng định kiên quyết theo đuổi xử lý các vấn đề tồn đọng khúc mắc như kinh doanh xe Changan, thu hồi công nợ quá hạn, các vấn đề tồn tại như số xe tồn kho lâu năm và việc thua lỗ hoạt động kém hiệu quả tại một số công ty con, công ty liên kết khiến cho việc niêm yết bị trì hoãn chưa thể hoàn thành niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán,…

Năm nay, VEAM đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu cho công ty mẹ đạt 5978 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4993 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,1% và 17%. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 9573 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần so với thực hiện cả năm 021. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 5137 tỷ đồng giảm 11,3%. Theo chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng công ty đang tiếp tụ rà soát để thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm chính thức chuyển giao sang công ty cổ phần. Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu VEAM với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phù hợp với định hướng phát triển Tổng công ty.